Các máy chủ Dell PowerEdge 1 socket thế hệ thứ 14 của Dell ECM được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hạ tầng IT, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. Dòng Dell PowerEdge thế hệ thứ 14 là sự kết hợp của các vi xử lý mới và công nghệ […]