Dell PowerEdge R240 là dòng máy chủ rackmount chi phí thấp của Dell EMC. Nó được thiết kế với 2 mục đích chính. Thứ nhất là mang tới những tính năng và trải nghiệm cao cấp của dòng máy chủ PowerEdge. Thứ hai là đưa ra tùy chọn dòng máy chủ chi phí thấp, tiết […]