Dell PowerEdge T640 là dòng máy chủ PowerEdge đời thứ 14 của Dell EMC. Nó được thiết kế lại hoàn toàn với trọng tâm là khả năng mở rộng, tự động hóa và tích hợp bảo mật. Đồng thời cung cấp sự linh hoạt, và hiệu suất cao cho các công ty đang muốn thực […]