Showing all 6 results

  • View as:
  • Sidebar
  • Sort by:

Trong kho: Có hàng


Phiên bản database cao cấp với hiệu năng và trí thông minh hàng đầu cho các ứng dụng quan trọng

Trong kho: Có hàng


Phiên bản database miễn phí, gọn nhẹ dành cho việc xây dựng các web nhỏ và ứng dụng di động

Trong kho: Có hàng


Phiên bản database đầy đủ tính năng với Big Data Cluster cho các ứng dụng tầm trung và kho dữ liệu

Trong kho: Có hàng


Windows Server 2019 Datacenter lý tưởng cho các môi trường trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định và được ảo hóa cao. Cấp phép máy chủ cho Datacenter đã chuyển từ dựa trên bộ xử lý sang dựa trên lõi. Khi tất cả các lõi vật lý trên máy chủ được cấp phép, ấn bản Datacenter sẽ cung cấp quyền cho các môi trường hệ điều hành không giới hạn (OSE) hoặc vùng chứa Hyper-V và vùng chứa Windows Server không giới hạn. Mỗi người dùng hoặc thiết bị truy nhập vào máy chủ đều cần có CAL Windows Server.

Trong kho: Có hàng


Windows Server 2019 Essentials là máy chủ đầu tiên được kết nối với đám mây, lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ có tối đa 25 người dùng và 50 thiết bị. Essentials là chọn lựa tốt cho doanh nghiệp hiện đang sử dụng ấn bản Foundation. Cấp phép cho Essentials sẽ tiếp tục dựa trên máy chủ và không yêu cầu CAL. Ấn bản này cung cấp quyền cho một OSE.

Trong kho: Có hàng


Windows Server 2019 Standard lý tưởng cho doanh nghiệp có môi trường không ảo hóa hoặc ảo hóa thấp. Việc cấp phép máy chủ cho Standard đã chuyển từ dựa trên bộ xử lý sang dựa trên lõi, giống với ấn bản Datacenter. Khi tất cả các lõi vật lý trên máy chủ được cấp phép, Standard sẽ cung cấp quyền cho hai OSE hoặc vùng chứa Hyper-V và vùng chứa Windows Server không giới hạn. Mỗi người dùng hoặc thiết bị truy nhập vào máy chủ đều cần có CAL Windows Server.